Natječaj za dodjelu sredstava

ZAKLADA LJILJANA R. ZERGOLLERN I KREŠIMIR ČUPAK, Heinzelova 39, Zagreb (u daljnjem tekstu: Zaklada), sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (Narodne novine br. 36/96 i 64/01), članku 4. i 9. Statuta Zaklade Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak, članku 2. i 13. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak i Odluke Zakladne uprave Zaklade Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak od 21. lipnja 2016. godine, raspisuje


NATJEČAJ

za dodjelu sredstava Zaklade Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak za
dvije stipendije doktorskog studija iz oftalmologije i za dvije stipendije doktorskog studija iz pedijatrije s prednošću kliničke genetike


Pravo na dodjelu stipendije Zaklade imaju:

Polaznici doktorskog studija, ne stariji od 35 godina, pri čemu je osnovni kriterij dotadašnja izvrsnost podnositelja prijave na studiju i znanstvenostručnom radu.
Za sredstva Zaklade mogu se natjecati pojedinci koji udovoljavaju uvjetima natječaja.


Kriteriji za dodjelu sredstava su:

 • - Izvrsnosti podnositelja prijave (natprosječne ocjene, sudjelovanje u znanstvenim projektima i sl.),
 • - Materijalno stanje podnositelja prijave


Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od dana objave, a podnose se na sluzbenim upitnicima Zaklade. Upitnici se nalaze na sluzbenim internetskim stranicama Zaklade, a pozivom na brojeve telefona moguće je zatraziti da isti budu poslani postom na adresu tražitelja.


Prijavi treba priloziti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja - preslike dokumenata s točnom naznakom godine postdiplomskog studija koja se upisuje naredne akademske godine i za koju se traži stipendija.

 • za stipendije:
  • - životopis,
  • - prijepis ocjena u dosadašnjem školovanju,
  • - diplome o osvojenim nagradama,
  • - potvrde o sudjelovanju u znanstvenoistraživačkim projektima


Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje. Odluka o dodjeli sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Zaklade u roku od 8 dana od usvajanja odluke Zakladne uprave.
Prijavu i natječajnu dokumentaciju moze se poslati:

 1. 1. Online na internet adresi Zaklade http://www.zakladazergollern-cupak.org/natjecaj.html i
 2. 2. Poštom na adresu:
 3. Zaklada Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak - "Za natječaj" Heinzelova 39, 10000 Zagreb


Predsjednik Zakladne uprave:
Potpis
Prof.dr.sc. Nikica Gabrić


U Zagrebu, 20. lipnja 2015.